Sklizeň

Slavnost tance a nového cirkusu v krajině okolí Komařic

cara

SKLIZEŇ je performativní slavnost v krajině, která uvádí taneční a novocirkusová představení, jenž vznikala v uměleckém rezidenčním programu A-I-R a čerpala inspiraci v místní krajině. Zajímá nás ekologický přesah představení, landnart, nové formy performerství ve veřejném prostoru a aktivní zapojení diváků.

Sklizeň je bienále. První ročník Sklizně proběhl 22. července 2023 (foto a více info viz odkaz níže). Druhý ročník je plánován na rok 2025. Open call pro dramaturgicko-technický tým bude vyhlášen v lednu 2024.

“Dlouho opuštěná krajina si přeje být navštěvována. Dává inspiraci umělcům a je na čase, aby tato inspirace byla sklizena, vrácena do místa odkud byla načerpána.”

Sklizen-2023-07
cara

O projektu

REZI.DANCE cítí potřebu uvést zpět do veřejného prostoru umělecká díla, která čerpala inspiraci právě v místní krajině a s místními obyvateli. Aby dramaturgická linka slavnosti SKLIZEŇ byla dlouhodobě inspirativní a bohatá, rozhodli jsme se, že se projekt bude odehrávat jednou za dva roky.

„Krajina okolo Rorátu je magická. Je kouzelná. My k ní budeme přistupovat s nějvětším respektem a místním obyvatelům ukážeme jiný pohled na jejich místo. Na místo které nikdy takhle neviděli a lidem kteří tu budou poprvé , zaručíme že se sem někdy budou chtít vrátit.“

Sklizen-2023-04

Projekt reaguje na vzájemnou potřebu krajiny a člověka. Civilizace a její odcizení od přírody samotné má za následek to, že se člověk na ekologii, na přírodní katastrofy a jiné přírodní jevy dívá jakoby přes sklo, odděleně. Přitom je nedílnou součástí tohoto procesu, přímo ho to ovlivňuje, ale jen málokdo ví, jak na to reagovat. Krajina je odcizená a stejně tak je odcizen člověk samotný.

Současné umění má schopnost přibližovat a nenásilně reflektovat tyto skutečnosti. Je to nejlepší nástroj, jak se tématice věnovat, jak aktivně zapojit diváka a jak zanechat uměleckou stopu v krajině, která bude tento projekt na dlouho připomínat.

SKLIZEŇ se vrací o krok zpět. Naslouchá krajině, zkoumá jí, inspiruje se v ní. Naslouchá příběhům místních obyvatel, kteří si krajinu ještě pamatují jinak, pamatují si jí živou.. Naslouchá ji skrz vlastní tělo, reaguje na ní, zkoumá jí. Propojuje místní krajinu a místní obyvatele, bere je zpět do krajiny. Ukazuje krajinu skrz zážitky, skrz paměť krajiny.

Rezi--lidi-na-balikach-2
cara

SKLIZEŇ si klade za cíl, propojit oblast živého umění a svět běžného diváka v otevřené krajině okolo vesnice Komařice. Toto propojení: performer – krajina – divák nastane skrz blízký/fyzický kontakt mezi těmito světy. Díky bezpečnému a otevřenému prostoru, který krajina nabízí, se hranice mezi performerem a divákem postupně, během dne stírá.

Divák i krajina se stávají součástí tvůrčího procesu, zkouší si určité principy, stávají se přímými účastníky tvorby. Performer se stává divákem, pozorovatelem – divák performerem. A krajina, otevřený a bezpečný prostor se stává živou platformou pro toto setkání a napojení.

Sklizen-2023-05

Smyslem této slavnosti není vytvářet umělý divadelní prostor v krajině ale adaptovat svá díla do krajiny samotné – bez nutnosti stavět jeviště, přivážet veškerou světelnou či zvukovou techniku. Ale ponořit se do krajiny a jejího potenciálu bez ekologické zátěže na krajinu jako takovou.

"Věnovat jí celý den svou pozornost. Číst ji každým svým krokem. A kapsy mít naplněny cibulkami narcisů a semínky borovic.”

min_kul-300
JC-Kraj
SFK
Znak-obce-Komarice-300
kolocara