Sklizeň 2023

slavnost umělecké rezidenční úrody A-I-R

cara

SKLIZEŇ 2023

22. 7. 2023, okolí rybníku Rorát, 10 min pěšky od Komařic

SKLIZEŇ – slavnost tance a nového cirkusu v krajině okolí Komařic.

Pro první ročník SKLIZNĚ jsme si vybrali představení, která vznikala během let 2019–2022. Tato dramaturgická linka byla obohacena o jedno komponované site specific představení Cirku La Putyka, které vzniklo přímo pro slavnost SKLIZEŇ jako takovou a přímo pro krajinu okolí Komařic.

Foto: Veronika Brunová

cara

Účinkující umělci a jejich představení

Mikrosvěty

Sabina Bočková, Jazmina Piktorová, Z druhé strany z. s.

Pohybově-objektová performance pro všechny od 4 let, rezidentky A-I-R 2021

Projekt Mikrosvěty je součástí probíhajícího výzkumu autorek – Sabiny Bočkové a Jazmíny Piktorové – na poli pohybové tvorby (nejen) pro dětské diváky. Středem zájmu výzkumu je touha společně s dětmi i dospělými prozkoumávat mikro pohyby těla, rozvíjet fantazii skrze malá kouzla s malými objekty a nechat se fascinovat světy, které často nejsou na první pohled vidět. Účastníci budou společně s autorkami objevovat a tvořit své vlastní „mikrosvěty“.

Tak, jako i naše Země je plná světů ve světech, z kterého každý obsahuje od své podstaty unikátní ekosystém plný života, i dětmi vytvořené světy budou jedinečné a navzájem propojené. Každá věc, předmět i člověk v nich bude mít svoje místo a význam a my se pokusíme dětem přiblížit, co se může s těmito „mikrosvěty“ a tedy i s námi stát, pokud něco tuto jemnou rovnováhu naruší.“ říkají o projektu autorky.

Tekto party

Zden Brungot Sviteková, Ostružina z. s.

Performativní procházky v krajině a pro krajinu, dlouhodobá umělecká research od roku 2019, A-I-R 2019-2022.

Tělo Země je jako nepřetržitá taneční choreografie odvíjející se v čase a prostoru, putující napříč zeměkoulí. Její výsledné pohyby a tance jsou vepsány do krajiny. Dokáže je člověk vidět a číst? Jak se do nich zapojuje? Tekto Party je participativní exkurze, která propojuje geologické a umělecké disciplíny a aktivuje nové pohledy na fungování našich těl, těla společnosti a těla Země. Partnerem této choreografické procházky je proto Země sama a lidské poznání o ní, stejně jako i poznání o současném tanci.

Otisky

Cirk La Putyka

Site specific představení, režie Rostislav Novák ml., Vítek Neznal, dlouhodobá umělecká spolupráce od roku 2020, A-I-R 2021-2022.

Krajina a člověk. Člověk a umění. Krajina a umění.

Vzduch. Koruna stromu. List. Větev. Kmen. Tráva. Rostliny. Kořeny. Půda. Voda. Kapka. Vítr

Stačí se zastavit a dívat se na krajinu a přírodu jinýma očima. Zkusma se na ní chvíli dívat jako divák. Všude kolem nás je ta nejtajemnější a nejdůmyslnější scénografie. Všude kolem je miliony herců. Pod zemí . Na Zemi. Ve vzduchu i ve vodě. A ta hudba. Každý okamžik je protkán zvukem , který nás inspiruje, baví , uklidňuje i děsí.

To je umění , které je všude kolem nás.

Co kdybychom se s tím naším uměním, s naší kulturou , snažili splynout , snažili se stát součástí krajiny. Tak aby jste se vy museli zasoustředit a museli jste nás najít. Budeme také všude ve vzduchu, na zemi i pod vodou. Doslova.

A nebo : co kdybychom se snažili použít linie krajiny , její tvar  a do ní bychom jako kontrast postavili obraz , krev bude vytvářet nové významy krajiny. Nové kontexty. Nové příběhy.

Foto: Radim Miech

Ptačí opera

Lore Lixenberg, Roman Zotov Mikshin, Ferst Dadler z. s.

Průzkum ptačí duše performera - dlouhodobá umělecká research: A-I-R 2019- 2022

PTAČÍ OPERA je založená na zkoumání ptačího zpěvu a pohybu. Průzkum probíhal v Komařicích a okolních lesích. Sesbíráné údaje byly doplněny o poznatky místních obyvatel na téma jejich vztahu k ptactvu a okolí. "S místními jsme navázali vztah a budou pozváni, aby byli svědky nebo se zúčastnili BIRDUS HOCETUS jako aktivní publikum." říká Lore Lixenberg.
Performeři Cirku La Putyka budou pracovat s Lore Lixenberg, aby vytvořili dílo založené na ptácích, ptačím pohybu, zpěvu a mytologiích. Účastníci prozkoumají své „ptačí“ alter-ego (hlasem a pohybem), což povede k PTAČÍ OPEŘE a skladbě „BIRDUS HOCETUS“. Jedná se o předem zkomponovanou skladbu, do které se tito různí vynořující se ptačí osobnosti mohou zapojovat a rozšiřovat svůj tvůrčí potenciál.

Tetsu

Peter Šavel, Mimo o. s.

Taneční kvintet, který vznikal v úzkém propojení s hudební kompozicí, rezidenti A-I-R 2022.

Základem struktury hudební kompozice i celého díla je inspirace čínským systémem wuxing (v Japonsku známý jako gogyō). Tento systém holisticky pojmenovává pět fází, procesů, elementů, pohybů… – objevujících se ve vesmíru, v přírodě či v životě člověka. Podobné fenomény lze najít i v evropském prostředí, v pohanských nebo keltských zvycích, kterými se tvůrčí tým inspiroval.

Na TETSU lze nahlížet jako na oheň, kolem kterého sedíme, tančíme, žijeme. Vnímáme jak sílí i slábne, někdy od jeho záře potřebujeme odvrátit zrak, jindy ho zase chceme fouknutím rozdmýchat. Můžeme se zadívat do jeho mihotavých plamenů, spojit se skrze ně s archetypy lidstva či s osobními vzpomínkami. Možná si po chvíli všimneme, jak se při pohledu na oheň jemně hýbeme ve společném rytmu… V rytmu připomínajícím tlukot srdce. Co všechno může vibrovat a procházet zúčastněnými těly prostřednictvím takového skupinového zážitku? Zážitku, který je podmíněn energií tanečnic a tanečníků v souhře s nezastavujícím se proudem hudby a pohybu?

TETSU je oslavou pohybu a životní energie. Je energií, která nás tvaruje. TETSU je železem, které kuje pět tančících těl v atmosféře měnících se dynamických, tonických a rytmických fází hudby.

Bohemian Heritage

BOHEMIAN HERITAGE je prezentace velkoformátové textilní instalace, která vznikala skrz interaktivní zapojení místní komunity na motivy doudlebska.

Tento projekt vznikl ve spolupráci s maďarskou textilní výtvarnicí Annou Fischer (Halácz), která se v různých regionech Evropy dlouhodobě věnuje propojování tradičních textilních forem, a oživuje je skrz práci s místní komunitou. Pod jejím vedením zájemci z místní komunity zdobili plátno o velikosti 200 cm x 200 cm.

Při jeho zdobení výtvarnice propojila různé textilní techniky: ekologický tisk květin a rostlin rostoucích na blízkých loukách, barvení běžně používanými rostlinami a zeleninou v rámci oblasti. Tím chtěla ještě více prohloubit vazbu na místo samotné a dodat tak textilu esenci přírody kolem něj. Hlavní myšlenka tohoto výtvarného, landartového a komunitního projektu se rozvíjí kolem specifického folklórního textilního umění a tradice oblasti Doudlebska.

Po dokončení bude plátno věnováno obci Komařice a zůstane trvale vystaveno na veřejném místě. Tento projekt bude vystaven v rámci Dnů Otevřených Ateliérů 2023.

Tomáš Hubinský

Scénografický koncept – prostorové uspořádaní slavnosti Sklizeň ve volné krajině

Odporně houževnatá bužírka – Interaktivní instalace, která je volným zamyšlením nad vztahem člověka a environmentu. Reflektuje fenomén vytrvalého vzdoru – houževnatého odporu. Lidstvo na cestě za blahobytem dlouhodobě překonává přírodní principy a dosahuje antropocénu. Je ve schopnostech člověka v plném rozsahu formovat přírodu, nebo je na čase podívat se sebekriticky, s pokorou kolem sebe?

STEAMy meadow – Science, Technology, Engineering, Art, Math, která z tvůrčích sfér člověka vyčuhuje z řady? Je třeba oddělovat vědu od umění, nebo je vhodné překonávat toto rozhraní prostorem pro jejich synergii? Interaktivní instalace STEAMy meadow přináší nerušený pohled na ScieArt love-affair, jejichž vztah se za soumraku projeví pozitivní kontaminaci prostředí.

Foto: Honza Látal

min_kul-300
JC-Kraj
SFK
Znak-obce-Komarice-300
kolocara