Spolupracujeme

naše spřízněné duše v kultuře

cara

Nová síť / měníme kulturní praxi v ČR

Nová síť je servisní organizace, která podporuje živé umění a otevřenou kulturu.

Aktivně vytváří příležitosti pro spolupráci mezi regiony, Prahou i zahraničím, posiluje komunikaci mezi jednotlivými aktéry kulturního života a veřejnou správou, usiluje o decentralizaci, rozvoj a kultivaci občanské společnosti v ČR. Mezi hlavní projekty Nové sítě v roce 2023 patří ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ, festival nového divadla MALÁ INVENTURA, mezinárodní projekt na podporu rezidenčních pobytů ART-IN-RES, konference o spolupráci v kultuře CULTURE GET-TOGETHER, mezinárodní projekt podporující živé umění v rurálních oblastech SPARSE PLUS a program na podporu mladých a začínajících umělců a umělkyň NOVÁ KREV NA SCÉNĚ.

Organizační struktura Nové sítě umožňuje reagovat na aktuální situaci v kultuře, zohledňovat požadavky ze strany umělců, odborné i laické veřejnosti a zapojovat je do širší sítě institucionálního fungování na komunální i mezinárodní úrovni. Tato operativní schopnost se opírá o dlouholeté zkušenosti pracovníků Nové sítě.

Nová síť zaplňuje mezeru mezi státní správou, příspěvkovými organizacemi a jednotlivými aktéry kulturního života. Poskytuje zázemí a podporu pro plánování a rozvoj jednotlivých aktivit, koncepcí i komplexních projektů. Nabízí služby v oblasti mediátorství a advokacie jednotlivců i celých organizací. A zejména spojuje a zhodnocuje spolupráci mezi jednotlivci a organizacemi v ČR i zahraničí.

Co v Nové síti děláme:

 • Kultivujeme podmínky pro živé umění a otevřenou kulturu.
 • Pečujeme o kulturní infrastrukturu a podporujeme umělce a umělecké skupiny
 • Propojujeme jednotlivce, nezávislé kulturní a státní instituce.
 • Decentralizujeme kulturní nabídku a dehierarchizujeme rozhodování o kultuře.

Kdo se na nás obrací:

 • profesionálové v oboru (umělec, dramaturg, kurátor, kulturní manažer, produkční, kritik),
 • oborové organizace, lokální komunity, odborná a kulturní veřejnost,
 • veřejné samosprávy a výkonné složky státní správy.

Kde působíme:

 • Praha
 • zahraničí
 • centra regionů
 • venkov
cara

Vize tance

Vize tance sdružuje profesionály, kteří pracují nezávislým způsobem (fyzické osoby i organizace působící na scéně současného tance a pohybového umění v celé České republice).

Vize tance jako profesní organizace je platformou pro všechny profese, které jsou pro rozvoj pohybového umění nepostradatelné: pro profesionální umělce, dramaturgy, techniky a další, pro výkonné profese jako jsou produkční, kulturní manažeři, PR manažeři, fundraiseři ad., stejně jako pro teoretiky a kritickou obec.

Vize tance síťuje, propojuje na národní i mezinárodní úrovni projektově zaměřené profesionály, i když mezi naše členy patří celé soubory a příspěvkové organizace.

cara

Tanec Praha

Tanec Praha z.ú. je součástí české národní kultury. Rozvíjí současnou taneční a pohybovou tvorbu v České republice a projekty mezinárodní spolupráce. Veřejnosti přináší výjimečné umělecké zážitky díky organizaci a rozvoji festivalů TANEC PRAHA, Česká taneční platforma a celoroční činnosti divadla PONEC. Zajišťuje komunitní práci umělců i jejich mezinárodní spolupráci.  Svými aktivitami se podílí na kreativním a estetickém rozvoji společnosti, podporuje kulturní rozmanitost, otevřenost, diverzitu a toleranci. Svou činností přispívá ke kreativnímu a hodnotovému rozvoji společnosti.

Tanec Praha z.ú. je aktivní v mezinárodní spolupráci, je partnerem několika evropských projektů v rámci programu Kreativní Evropa Evropské unie. Dále je součástí několika evropských platforem a mezinárodních sítí a pomáhá tak budovat dobré jméno českého umění v zahraničí. Na domácí půdě je prostřednictvím členství či spolupráce důležitým aktérem v oblasti kulturní advokacie.

cara

Cirk La Putyka

Původně malá skupina nadšenců, kteří chtěli dát dohromady jednu inscenaci, se od roku 2008 rozrostla na novocirkusové uskupení téměř stovky herců, tanečníků, akrobatů, hudebníků, ale i produkčních, techniků, lékařů, vizážistů a dalších profesionálů.

Po nečekaném úspěchu debutové show La Putyka založili bratři Rosťa a Vítek Novákovi Cirk La Putyka. První jako umělecký šéf a druhý coby výkonný ředitel od té doby určují směr a rychlost jízdy naší divadelně-novocirkusové maringotky.

Za prvních deset let existence jsme vytvořili přes 20 projektů, spolupracovali jsme s více než 300 lidmi 25 národností, odehráli přes 1 500 představení a navštívili 21 zemí.

„Nechci, aby naše company ustrnula a následovala očekávání široké či odborné veřejnosti. Chci tvořit svobodně a s energií, která dala možnost company vůbec vzniknout a žít.“ Rosta Novák ml.

cara

Jihočeský kraj

Projekt INTERREG - stále v jednání

rezi-holkykoukajinaobzor
kolocara