umělecký rezidenční dům/art residency space

Nejbližší akce:

PLANT BODY BEING: An eco-somatic improvisational dance workshop

This dance workshop will be a chance to broaden and deepen ones concepts of the dance as a lens through which to understand self and world.

LETNÍ „TEP-ÁNÍ“

7.-9. 6. 2019, Komařice. Víkendová taneční laboratoř v rámci série TĚ-LA-SÍ-LY.